Nick Hellemons

Waar woon je?

Brunssum

Waar werk je momenteel?

Celanese Production Netherlands B.V.

Omschrijving werkzaamheden

Zorgdragen voor het productieproces en het veilig in en uit gebruik nemen van de installatie en controleren en bewaken van het productieproces en zonodig daarop corrigeren dat de normale voortgang van het productieproces is gewaarborgd, teneinde de teamleader in staat te stellen het gehele productiegebeuren op locatie en site aan te sturen en hem te ontlasten.